Hướng dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ sáu, 24/09/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3950/BXD-KTXD gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 (Diễn Châu - Đô Lương), Nghệ An.

Theo nội dung văn bản số 5199/TCĐBVN-CQLXDĐB, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và được áp dụng theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, đối với các nội dung Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu tại văn bản số 5199/TCĐBVN-CQLXDĐB thực hiện như sau:

1. Về điều chỉnh giá cho phần khối lượng trong phạm vi tạm ứng hợp đồng:

Việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh giá hợp đồng và tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Điều 22, 23 và 24 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; mục 2.7 và 2.9 Phần II Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trong các quy định này không có nội dung quy định về việc không được điều chỉnh giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng. Vì vậy, việc xem xét điều chỉnh giá cho các khối lượng công việc thi công tương ứng với tiền tạm ứng hợp đồng (bao gồm cả tạm ứng vượt mức tối thiểu) thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định nêu trên và các quy định khác có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

2. Về việc điều chỉnh giá cho phần cấu kiện đúc sẵn:

Theo nội dung văn bản số 5199/TCĐBVN-CQLXDĐB, các cấu kiện đúc sẵn thuộc phạm vi công việc trong hợp đồng, đã sản xuất, được nghiệm thu. Do đó, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, về nguyên tắc khi các bên đã thực hiện đúng quy định của hợp đồng đã ký thì các bên xem xét điều chỉnh giá cho các cấu kiện này trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3950-BXD-KTXD_24092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3950/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)