Hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 10/09/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3687/BXD-KTXD gửi Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng hệ số khi xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k=0,8.

Đối với Ban Quản lý dự án khu vực do Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 (nay là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021), trong đó Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD thì chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1,0.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3687-BXD-KTXD_10092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3687/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)