Đánh giá, công nhận loại đô thị đối với các thành phố, thị xã, thị trấn

Thứ tư, 18/10/2023 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4707/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá, công nhận loại đô thị đối với các thành phố, thị xã, thị trấn.

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 đã quy định các đô thị phải được phân loại.

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn các đơn vị hành chính, theo đó các thành phố, thị xã, thị trấn phải được công nhận loại đô thị tương ứng.

Qua rà soát, tổng hợp thông tin tình hình phát triển đô thị, hiện nay một số thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được đánh giá, công nhận loại đô thị. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát thông tin, lập danh sách cụ thể các thành phố, thị xã, thị trấn chưa được công nhận loại đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi.

2. Tổ chức đánh giá, công nhận loại đô thị đối với các thành phố, thị xã, thị trấn chưa được công nhận loại đô thị theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện xây dựng mới hoặc điều chỉnh chương trình phát triển đô thị, thực hiện đầu tư phát triển đô thị để khắc phục, hoàn thiện các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn thiếu hoặc đạt thấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4707-BXD-PTDT_18102023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4707/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)