Khởi công dự án cải tạo môi trường trị giá 290 triệu Đô la

Thứ sáu, 09/12/2011 08:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Lễ động thổ cho gói thầu A1 (xây dựng tuyến cống) và A4 (xây dựng các hồ điều hòa) của Dự án cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Dự án này được thực hiện với vốn ODA trị giá 22,823 triệu Yên Nhật từ hai Hiệp định vay vốn (khoảng 290 triệu Đô la) do chính phủ Nhật cung cấp và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

JICA hiện là một trong những đối tác phát triển chính của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường đặc biệt trong lĩnh vực thoát nước. JICA đã trợ giúp tài chính cho việc phát triển và nâng cấp các hệ thống thoát nước ở một số thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Bình Dương và tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng nhằm ngăn ngừa lũ lụt, cải thiện chất lượng nước và tăng cường xử lý chất thải rắn một cách phù hợp bằng cách phục hồi và phát triển hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cống và hệ thống xử lý và thu gom chất thải rắn hiện tại, nhờ đó cải thiện được môi trường đô thị trong thành phố Hải Phòng.

Dự án bao gồm: cấu phần nước mưa và nước thải và cấu phần chất thải rắn. Những hoạt động được thực hiện trong dự án này bao gồm các công việc xây lắp, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tuyến cống, các trạm bơm, khu vực chôn lấp rác thải, cung cấp thiết bị và phát triển khu tái định cư… Nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng cũng là một trong những hoạt động của dự án.


Theo Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)