Hướng dẫn xử lý cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thứ tư, 24/02/2021 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 579/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hướng dẫn xử lý cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

1. Về việc chuyển biên bản vi phạm hành chính đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Khoản 7 Điều 1, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính”.

Theo quy định nêu trên và theo thông tin trong Văn bản số 260/SXD-TTrSXD thì Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng còn phải lập biên bản đối với hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt. Sau đó chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm bao gồm các biên bản vi phạm hành chính đã lập và các tài liệu khác có liên quan vụ việc vi phạm (nếu có) đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

2. Trường hợp đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành

Theo quy định tại khoản 63 Điều 1, Luật Xây dựng 2020 (trước đây là khoản 1 Điều 164, Luật Xây dựng 2014) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã ban hành để thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_579-BXD-TTr_24022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 579/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)