Hướng dẫn các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm, 17/06/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2263/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

1. Về định hướng phát triển gạch đất sét nung theo công nghệ tiên tiến

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (mục a, khoản 2, Điều 1 của Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) là: “Loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất VLXD lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường”

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030 Đối với lĩnh vực sản xuất gạch đất sét nung (Phụ lục VII- kèm theo Quyết định 1266/QĐ-TTg):

“- Đến năm 2025, các cơ sở sản xuất đang sử dụng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ tiêu tốn nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng phải đầu tư cải tạo, chuyển đổi thành các cơ sở sản xuất có công nghệ tiên tiến, có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao nhằm tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đáp ứng các chỉ tiêu về công nghệ và môi trường hoặc buộc phải dừng sản xuất.

- Tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, cải tiến công nghệ, cơ giới hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm. Có trên 30% nhà máy ứng dụng tự động hóa vào trong dây chuyền sản xuất.

- Cải tiến công nghệ, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm tài nguyên. Khuyến khích công nghệ sử dụng nhiên liệu thay thế”.

Về công nghệ tiên tiến, theo điều 2 của Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017: “Công nghệ tiên tiến là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm vượt trội và thân thiện với môi trường”.

Hiện tại, công nghệ được đánh giá là tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất gạch đất sét nung là công nghệ sản xuất với hệ thống đồng bộ từ công đoạn gia công nguyên liệu, tạo hình sản phẩm sử dụng máy đùn ép có hút chân không, sấy nung tuy nen liên hợp. Trong đó dây chuyền sản xuất được cơ giới hóa, một phần tự động hóa tại một số công đoạn như bốc xếp gạch mộc và bốc dỡ sản phẩm sau nung. Hệ lò nung được sử dụng là hệ lò nung tuy nen trần phẳng hoặc lò tuy nen dạng xoay.

Yêu cầu về chỉ tiêu tiêu hao năng lượng:

+ Tiêu hao nhiệt năng ≤ 360kcal/kg sản phẩm;

+ Tiêu hao điện năng ≤ 0,022 kWh/kg sản phẩm

Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chức năng của Tỉnh, căn cứ các nội dung trên để có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo, chuyển đổi công nghệ của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại địa phương.

2. Về việc tồn tại của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò đứng và lò vòng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: “xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương”.

Căn cứ nội dung của Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và Chỉ thị nêu trên, các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò đứng và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần phải thực hiện chuyển đổi công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại. Lộ trình chuyển đổi công nghệ của các cơ sở sản xuất thực hiện theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13/10/2014 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2263-BXD-VLXD_17062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2263/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)