Đồng hành thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 16/04/2024 15:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc đã đồng hành hướng dẫn, tuyên truyền các địa phương và người dân thực hiện tiêu chí môi trường.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có Công văn số 4844/STNMT-BVMT ngày 15/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh, UBND các xã trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4019/STNMT-BVMT ngày 16/6/2023 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Sở cũng tổ chức tập huấn các quy định liên quan bảo vệ môi trường cho các địa phương trong tỉnh.

Ra mắt mô hình "Vận động nhân dân thực hiện phong trào Chủ nhật xanh” tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình dân vận khéo "Vận động nhân dân thực hiện phong trào Chủ nhật xanh”; cùng các tôn giáo triển khai kế hoạch phối hợp “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; đẩy mạnh vai trò Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An cũng bám sát kế hoạch phối hợp bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo để đưa nội dung bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động hằng năm và nhiệm kỳ, theo đó đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường; hỗ trợ người dân về kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do thiên tai gây ra, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quy trình sản xuất, trồng và bảo vệ cây xanh nơi ở, nơi công cộng, nơi khuôn viên thánh đường, không sử dụng những vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được nhân rộng tại các khu dân cư có đông đồng bào Công giáo.

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các cuộc vận động, mô hình bảo vệ môi trường đã lan tỏa rộng khắp tới tận khu dân cư và trong cộng đồng các tôn giáo, góp phần thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và tiêu chí môi trường nông thôn mới, hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Đến nay, hầu hết các thôn bản, khối, xóm ký quy ước và hương ước môi trường đã phát huy được nền nếp giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các tập quán ảnh hưởng xấu tới môi trường. Toàn tỉnh có trên 5.000 thôn, bản, khối, xóm tại 428/480 xã thành lập Đội tự quản thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Những hoạt động trên góp phần tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 309 xã/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 75,18%); 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 14,23% xã nông thôn mới); 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn nông thôn mới. Các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường cơ bản đạt yêu cầu.

Để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường và giải quyết những thách thức về môi trường, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An sẽ phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực Nhà nước về bảo vệ môi trường trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường… Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, khu dân cư xanh - sạch - đẹp…/.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)