Công nhận thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 24/10/2023 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 23/10/2023 công nhận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Thị xã Bỉm Sơn phát triển mạnh mẽ với tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 33 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Bằng sự nỗ lực, cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 33 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 10,71%. Từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng thị xã được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và vùng nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 

Hiện nay, tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 77,23%; các ngành Dịch vụ - Thương mại chiếm 22,02% và ngành Nông nghiệp chiếm 0,75%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của thị xã đạt 64,6 triệu đồng/người/năm (gấp 1,6 lần so với năm 2012); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2% (giảm 2,99% so với năm 2012). 

Toàn thị xã có 6/6 phường đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh theo quy định; xã Hà Lan đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nay đã sáp nhập vào phường Đông Sơn. Xã Quang Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Văn hóa truyền thống được duy trì và phát triển. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)