Hà Tĩnh phân bổ 95,37 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng tỉnh nông thôn mới

Thứ tư, 18/10/2023 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với số tiền 95,37 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được phân bổ trong đợt 1 năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích; quyết tâm xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: KL)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định 2685/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND (đợt 1 năm 2023) của HĐND tỉnh, với số tiền 95,370 tỷ đồng.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh Hà Tĩnh 44,128 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND. Các huyện được cấp đợt này, gồm: Hương Khê 10,971 tỷ đồng, Kỳ Anh 8,123 tỷ đồng, Đức Thọ 5,204 tỷ đồng, Hương Sơn 4,340 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 3,863 tỷ đồng, Thạch Hà 2,584 tỷ đồng, Can Lộc 2,384 tỷ đồng, Lộc Hà 1,938 tỷ đồng, Nghi Xuân 1,735 tỷ đồng, Vũ Quang 1,750 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 844 triệu đồng, TX Kỳ Anh 147 triệu đồng, thị xã Hồng Lĩnh 245 triệu đồng.

Trích ngân sách tỉnh số tiền 51,250 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông nghiệp nông thôn để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Các đơn vị được cấp kinh phí gồm: Hương Sơn 8,996 tỷ đồng, Kỳ Anh 6,819 tỷ đồng, Đức Thọ 6,476 tỷ đồng, Thạch Hà 5,529 tỷ đồng, Can Lộc 4,749 tỷ đồng, Hương Khê 3,507 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 3,292 tỷ đồng, Lộc Hà 2,037 tỷ đồng, Nghi Xuân 1,960 tỷ đồng, Vũ Quang 1,684 tỷ đồng, thành phố Hà Tĩnh 4,845 tỷ đồng, thị xã Kỳ Anh 992 triệu đồng, thị xã Hồng Lĩnh 364 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ (tháng) báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân nguồn kinh phí gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)