Bắc Giang: Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thứ năm, 21/09/2023 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Qua đó, đã huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Công trình "Con đường bích họa" tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Cuộc vận động gắn với triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với 2.385 buổi tuyên truyền. Tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền hướng dẫn khu dân cư hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu cho 1.300 đại biểu; hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đối với xã đề nghị đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tích cực vận động người dân hiến trên 127.345m2 đất, đóng góp trên 20 tỷ đồng, 7.650 ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây mới nhà văn hóa... Đồng thời, MTTQ các cấp chủ động phối hợp tổ chức 150 lớp tập huấn kỹ thuật cho Nhân dân với 4.345 lượt người tham gia về kỹ thuật sản xuất vải thiều an toàn theo quy trình VietGAP và GlobalGAP, kỹ thuật chăm sóc cây dưa chuột và kỹ thuật chăm nuôi lợn gà. Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị cho trên 1.100 lượt người dự về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn.

Phát huy vai trò nòng cốt để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp đã tổ chức Lễ tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như: Thu gom, xử lý rác thải ra môi trường với trên 65.000 lượt người tham gia, làm sạch 1.506 km đường làng, ngõ xóm, thu gom 1.113m3 rác thải; chăm sóc cải tạo 30 tuyến đường hoa, qua đó góp phần xây dựng môi trường sáng- xanh - sạch - đẹp...

 

Nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, các địa phương đã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong thực hiện Chương trình MTQG XDNTM. Tính đến ngày 22/8/2023, toàn tỉnh có 6/10 huyện đạt chuẩn huyện NTM; có 148/182 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 81%; 44/182 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 24%; có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 286 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí/xã.

Cùng với đó, ý thức của người dân về XDNTM đã có bước thay đổi rõ rệt, mỗi người dân đều nhận thức được vai trò của mình trong quá trình XDNTM, điều đó thể hiện việc tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực sự đạt hiệu quả.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, mặt trận với Nhân dân./.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)