Bắc Giang phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ hai, 18/09/2023 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tính đến ngày 22/8/2023, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 6/10 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 47 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Những cung đường nở hoa nhờ chương trình xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: VGP/Thiện Tâm.

Cụ thể, theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, đến nay tỉnh đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là (Trường Giang, Lục Sơn, Vô Tranh của huyện Lục Nam), lũy kế toàn tỉnh có 148/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81,3%; 44/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 24%; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 286 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí/xã.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả và tiến độ đề ra theo kế hoạch, ngay từ đầu năm đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát tiến độ thực hiện và hướng dẫn các địa phương hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Bên cạnh đó, các địa phương đã có sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động cân đối nguồn vốn địa phương hỗ trợ các xã thực hiện chương trình; đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 để tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ vậy, trong những năm qua chương trình xây dựng nông thôn mới của Bắc Giang đã thực sự đi vào cuộc sống, "đúng ý Đảng lòng dân" khi huy động được nguồn lực ủng hộ, hưởng ứng rất lớn từ nhân dân. Nhờ vậy bức tranh nông thôn của Bắc Giang đã từng ngày được "thay da đổi thịt", khắp nơi đều sôi nổi thi đua phong trào xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh huy động từ người dân và cộng đồng được gần 40 tỷ đồng; 36,4 ha đất các loại và hơn 35 nghìn ngày công lao động để thực hiện các công trình công cộng để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" để hình thành các thôn nổi bật, tiêu biểu, trở thành những " miền quê đáng sống". 

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, xây dựng nông thôn mới là chương trình xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với mục tiêu là nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, người dân chính là chủ thể của chương trình, xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và vì dân nên khi chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay góp sức của người dân thì có nghĩa chương trình đã thực sự có ý nghĩa và đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền là giải pháp hàng đầu và sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định.

Với những kết quả đã đạt được và để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian tới các cấp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, đồng thời tập trung hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới.

Các cấp, các ngành của Bắc Giang sẽ thường xuyên tổ chức các hội thi giữa các địa phương. Đồng thời tập trung thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn để hình thành làng quê đáng sống; xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số và các mô hình làng, xã thông minh gắn với du lịch nông thôn, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân…

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Bắc Giang tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Nam; phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ huyện Lục Nam thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng hiệu quả các mô hình thí điểm thuộc các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã giao đạt chuẩn năm 2023. Thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn cho cán bộ xây dựng NTM cấp cơ sở năm 2023.

Dự kiến hết năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 47 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)