Mặt trận Tổ quốc thành phố Nam Định tham gia xây dựng đô thị văn minh

Thứ tư, 14/09/2022 13:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ thành phố Nam Định đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia với những hoạt động cụ thể.


Nông thôn mới xã Nam Phong

Theo đó, MTTQ các cấp của thành phố đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Hàng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đều phát động, tổ chức cho các gia đình ký cam kết tiếp tục thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh, tập trung vào các nội dung: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng NTM và cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội đã lồng ghép 5 nội dung cuộc vận động vào chương trình công tác, những phong trào thi đua lớn của tổ chức; triển khai nhiều cách làm hay tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên thành phố trong 5 năm qua đã triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện” với hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội với trên 40 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cơ sở Đoàn đã triển khai xây dựng mới và duy trì hàng trăm công trình thanh niên xây dựng NTM và NTM nâng cao như: trồng mới gần 2.000 cây xanh; đóng góp ngày công xây dựng, tu sửa, làm mới 3 nhà nhân ái tại phường Cửa Nam, phường Văn Miếu, xã Nam Vân, xây mới 2 công trình luyện tập thể thao ngoài trời, khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại phường Lộc Vượng và phường Mỹ Xá với tổng trị giá 110 triệu đồng; duy trì và đảm nhận 38 tuyến đường Thanh niên tự quản. Đoàn viên, thanh niên thành phố còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; tuyên truyền lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, được triển khai như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Cột điện nở hoa”, “Con đường bích họa”... Trong đó, chiến dịch “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” được duy trì đều đặn vào ngày chủ nhật của tất cả các tuần trong năm, thu hút gần 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia mỗi tuần. Toàn thành phố đã kẻ, vẽ, trang trí 535 cột điện nở hoa; Đoàn phường Lộc Vượng, Đoàn xã Nam Vân hoàn thành “Con đường bích họa”… Từ năm 2017-2022, Đoàn Thanh niên thành phố còn phát động được 40 đợt với trên 30 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường trên các trục đường chính, công trình công cộng, khu di tích lịch sử, dọn dẹp khuôn viên trong và ngoài đơn vị làm việc, khuôn viên trường học... Hội LHPN thành phố phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia trực tiếp xuống đường dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc dỡ tờ rơi quảng cáo tại các tuyến đường, dong ngõ các khu dân cư; thực hiện phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”, vận động các hộ gia đình thực hiện các biện pháp phân loại rác thải ngay tại gia đình; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục nhân rộng, duy trì sinh hoạt các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng đô thị văn minh”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Tuyến đường do phụ nữ tự quản”... Hội viên phụ nữ các xã còn xây dựng kế hoạch, lựa chọn trồng và chăm sóc các “Tuyến đường hoa” phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường thôn, xóm. Trong những tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã phát động trồng 400 cây xanh hưởng ứng phong trào trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh (CCB) chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội CCB thành phố đã vận động các thành viên trong gia đình và nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công sức, vật liệu xây dựng để làm các công trình giao thông, công trình phúc lợi công cộng với tổng trị giá 8,1 tỷ đồng; thường xuyên duy trì 33 tuyến đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông; tham gia trồng 2.500 cây xanh. Tiêu biểu là Hội CCB các phường Mỹ Xá, Lộc Hòa, Cửa Nam và xã Nam Vân. Các cấp Hội CCB thành phố còn duy trì hiệu quả các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, 189 tổ “CCB vì dân”, thu hút 936 hội viên tham gia.

Để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, MTTQ thành phố đã triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” tại phường Vị Hoàng, sau đó nhân rộng ra tất cả 25 phường, xã. Hàng năm, MTTQ các phường, xã đều tổ chức ký cam kết về thực hiện các hoạt động của mô hình với ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, các hương ước của các thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa, UBND thành phố đã phê duyệt đều được bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang và coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa. Kết quả thực hiện các hoạt động của mô hình đã góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, MTTQ các cấp của thành phố còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, giữ gìn trật tự đô thị; các tổ chức thành viên đăng ký các mô hình tự quản… Qua đó đã phát huy được sức mạnh, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh bằng hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư. Cùng với đó, phong trào “Nếp sống văn minh Thành Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng và duy trì được 135 tuyến phố văn minh đô thị.

Với việc phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn: baonamdinh.com.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)