Khởi sắc Nông thôn mới ở huyện Thường Tín

Thứ hai, 18/01/2021 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Thường Tín đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Trưng bày sản phẩm làng nghề của huyện Thường Tín

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Thường Tín đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, các văn bản về xây dựng NTM tại các hội nghị chủ chốt. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai tuyên truyền đến cán bộ chủ chốt và các chi bộ. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức lễ phát động thi đua và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin huyện mở chuyên mục “Chung sức xây dựng NTM” vào thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra, huyện cũng thường xuyên cung cấp, phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và thành phố, đưa tin bài về xây dựng NTM của huyện. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết, các văn bản của Trung ương và Thành phố, huyện, thông tin kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện triển khai xây dựng NTM và thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, triển khai và nhân rộng hiệu quả mô hình “đi chợ cùng làn nhựa”, “mô hình thùng rác có nắp đậy”. Hội Nông dân đã phát động phong trào “Nông dân chung sức xây dựng NTM”, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu đã được triển khai rộng rãi. Hội Cựu chiến binh phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”. Liên đoàn Lao động đã triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp. Huyện đoàn Thường Tín phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” với hoạt động “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức phối hợp nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú khác như tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên đề về NTM, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu kiến thức về triển khai xây dựng NTM, các tiêu chí trong bộ tiêu chí, ký giao ước thi đua, ra quân hưởng ứng thi công xây dựng các hạng mục của dự án…

Với những kết quả đó, sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng NTM đã có sự thay đổi về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, là tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã có chuyển biến rõ rệt, người dân đã tự phân loại rác thải góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Phong trào xây dựng tuyến đường nở hoa được người dân tích cực hưởng ứng góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường gắn với xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Những con đường rợp sắc hoa và đoạn đường tranh tường bích họa với tổng diện tích tranh tường 1.740m2 tại 15 xã Duyên Thái, Hà Hồi, Liên Phương, Chương Dương, Nguyễn Trãi, Quất Động, Vạn Điểm, Thị trấn, Hòa Bình, Hồng Vân, Ninh Sở, Nhị Khê, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Văn Bình do đoàn thanh niên thực hiện đã góp phần hình thành và thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường đồng thời làm thay đổi cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn.

Các phong trào thi đua xây dựng NTM đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện đã huy động được người dân đóng góp 187.952 ngày công, hiến 2.820m2 đất thổ cư, 44.039m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 638.095 triệu đồng tiền mặt, hiện vật… để xây dựng NTM. Tiêu biểu là ông Phạm Văn Sự thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng làm 1 tuyến đường 600m và hệ thống điện chiếu sáng và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xã Tiền Phong đã huy động người dân đóng góp 4.160 triệu đồng để đầu tư xây dựng cầu Tiền Phong 2 và hiến 400m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông tương đương 2.500 triệu đồng, ngoài ra người dân tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, nghĩa trang. 

Phong trào kết hợp Doanh nghiệp đóng trên địa bàn chung sức xây dựng NTM cũng diễn ra rất sôi nổi, tiêu biểu là Công ty Giấy Vạn Điểm đã chung sức xây dựng tuyến đường tại xã Vạn Điểm với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, phong trào "Quân và Dân chung sức xây dựng NTM". Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư đảm bảo bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. Nổi bật là 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường liên thôn, xóm đã xây dựng xong đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% các tuyến đường ngõ, đường xóm đã được xây dựng và đảm bảo sạch, không lầy lội vào mùa mưa. 100% các tuyến đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Đến nay, có 73/88 trường đạt chuẩn quốc gia. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Trong sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hoá tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú; vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên; vùng nuôi trồng thuỷ sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến. Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 06 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình liên kết đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, giúp người dân phát triển và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất, liên kết nông dân với doanh nghiệp. Chương trình OCOP đã thúc đẩy quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế từng địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4,07 lần so với năm 2010. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,65%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 84,8% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện NTM, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Năm 2021, phấn đấu 04 xã, gồm: Duyên Thái, Tô Hiệu, Minh Cường, Tự Nhiên phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã Hồng Vân đạt xã NTM kiểu mẫu Thủ đô. Phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 xã đạt NTM kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu Thủ đô. Huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM, các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai thực hiện. Các xã xây dựng kế hoạch cụ thể theo thời gian và phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo theo từng lĩnh vực tiêu chí, từng thôn, cụm dân cư để đạt tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)