Phú Yên huy động hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 14/01/2021 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giai đoạn 2021-2025, Phú Yên đặt mục tiêu có 3 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), 1 huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, 1 huyện NTM kiểu mẫu.

Đường NTM ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: baophuyen.com.vn

Theo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Phú Yên, tổng nguồn vốn cần để huy động xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 khoảng 17.152 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Phú Yên tập trung huy động tối đa nguồn lực trên địa bàn để tổ chức triển khai chương trình, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo kết nối nông thôn-đô thị và kết nối các vùng miền, đa dạng sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng, Phú Yên cũng tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục và y tế; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn, gìn giữ an ninh và trật tự xã hội.

Giai đoạn 2021-2025, Phú Yên đặt ra mục tiêu có 3 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 1 huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, 1 huyện NTM kiểu mẫu.

Tỉnh cũng phấn đấu có 80% số xã (66/83xã) trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, trong đó, có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 18 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 36 vườn mẫu NTM đạt chuẩn.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Yên đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.

Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của Phú Yên đạt hơn 38.000 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương hơn 739 tỷ đồng, vốn huy động các đơn vị doanh nghiệp, địa phương hơn 37.000 tỷ đồng và người dân trong tỉnh đóng góp hơn 261 tỷ đồng.

Đến nay, Phú Yên 58/83 xã đạt chuẩn NTM chiếm tỉ lệ 67%, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong xây dựng NTM, các địa phương không để xảy ra tình trạng nợ đọng ngân sách Nhà nước, diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông các địa phương đã được cải thiện rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)