Vĩnh Phúc: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 23/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/9, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổchức phát động phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nôngthôn mới”. Ông Phạm Văn Vọng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh VĩnhPhúc; ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông NguyễnĐăng Khoa - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đạidiện các ban, ngành TW và địa phương, đại diện các xã, huyện của tỉnhVĩnh Phúc đã tới dự.

Ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua

Theo ông Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 03 – NQ/TW về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới hỗ trợ nông dân, huy động các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Kinh phí tập trung từ nguồn ngân sách của Tỉnh cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 lên đến trên 2.700 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua, nông nghiệp nông thôn Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành tựu to lớn như: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 6%/năm; tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng từ 39,1% lên 56,9%; sản xuất lượng lương thực có hạt bình quân 1,9%/năm; xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp tạo khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao; các hoạt động dịch vụ nông nghiệp phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng phục vụ tốt cho sản xuất…Đặc biệt, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư nâng cấp mạnh. Giáo dục – y tế phát triển, cơ sở vật chất cho dạy học, khám chữa bệnh được tăng cường, thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện… Diện mạo nông thôn đang thay đổi từng ngày theo hướng hiện đại – văn minh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: những thành tựu trên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tỉnh. Nông nghiệp phát triển nhưng chưa thực sự bền vững, dịch bệnh cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư nhưng chưa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, tình trạng chênh lệch giàu nghèo, thừa lao động thiếu việc làm đang diễn ra…


Chủ tịch UBND các huyện cùng ký kết thi đua

Vì vậy, để xây dựng nông thôn Vĩnh Phúc giàu - đẹp- văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp – dịch vụ, hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ổn định, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, góp phần xây dựng Tỉnh trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào năm 2020, đồng thời phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 53/112 xã (chiếm 47%) đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 104 xã (92%) đạt chuẩn nông thôn mới, ông

Phùng Quang Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức phát động phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh trao giao ước thi đua cho đại diện các huyện

Nội dung thi đua tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về yêu cầu nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo chiều sâu, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; Tiếp tục nghiên cứu đổi mới các chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn; Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương; Tập trung giải quyết đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư, đất đấu giá, đất nhà văn hóa, đất trường học, có cơ chế hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo nông thôn, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân và lao động khu vực nông thôn để đảm bảo an sinh xã hôi; Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội…

Hưởng ứng Phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các huyện – xã trên địa bàn toàn Tỉnh đã ký kết giao ước, cùng thi đua xây dựng nông thôn Vĩnh Phúc giàu - đẹp – văn minh.


Theo Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)