Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Thứ tư, 21/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chứcthực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,phấn đấu đạt tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 tối thiểu 20%;đến năm 2020 đạt 50%; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thầncho người dân trên địa bàn nông thôn.
Kế hoạch nêu rõ, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các cụm, khối thi đua tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra.

Thực hiện Phong trào thi đua cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, cấp tỉnh, cấp huyện phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các xã phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng, các tiêu chí nông thôn mới.

Chọn 6 tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm Phong trào thi đua cấp trung ương

Theo Kế hoạch, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ chọn 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 5 huyện và 11 xã đã được Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chọn chỉ đạo điểm, để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua ở cấp trung ương.

Bên cạnh đó, chọn mỗi cụm thi đua 1 tỉnh, thành phố, mỗi khối thi đua 1 Bộ (ngành, đoàn thể) để chỉ đạo điểm phong trào thi đua cấp cụm, khối.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn ít nhất 1 huyện và từ 3-5 xã để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua cấp tỉnh.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu

Tổng kết Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ chọn mỗi cụm, khối thi đua 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để đề nghị khen thưởng.

Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ chọn 1 huyện và 5% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghị khen thưởng (xã đề nghị khen thưởng phải là xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới).

Mỗi Bộ, ngành, đoàn thể lựa chọn 2-3 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

Về hình thức và mức khen thưởng, đối với xã: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng; đối với huyện: Được Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; đối với tỉnh: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.
 
Theo : www.chinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)