Quảng Nam hỗ trợ xoá hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát

Thứ sáu, 27/10/2023 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến dành hơn 407 tỷ đồng để xoá 15.735 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 hỗ trợ dựng nhà cho người dân miền núi Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, từ nay đến năm 2025 tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ xoá 15.735 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 8.675 nhà và sửa chữa 7.060 nhà. 

Cụ thể, hỗ trợ hơn 272 tỷ đồng để xây mới 2.314 nhà; sửa chữa, nâng cấp 4.460 nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố. 

Hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 576 hộ nghèo (xây mới 330 nhà và sửa chữa, nâng cấp 237 nhà) và 215 hộ cận nghèo (xây mới 95 nhà và sửa chữa, nâng cấp 120 nhà) tại 12 huyện, thị xã, thành phố không thuộc diện huyện nghèo. Định mức hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng này là 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Riêng tại 6 huyện nghèo, gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My sẽ có 8.179 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó hộ nghèo 7.606 nhà (xây mới 5.650 nhà; sửa chữa, nâng cấp 1.956 nhà), hộ cận nghèo 573 nhà (xây mới 286 nhà; sửa chữa, nâng cấp 287 nhà). 

Định mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này ngoài nguồn vốn hỗ trợ thực hiện từ chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được hỗ trợ thêm 14 triệu đồng/nhà xây mới và 7 triệu đồng/nhà sửa chữa. Kinh phí vận động để cấp bù xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 6 huyện nghèo này là gần 99 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí toàn tỉnh dự kiến là hơn 407 tỷ đồng, nguồn từ ngân sách tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các nguồn đóng góp xã hội hóa để thực hiện chương trình.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)