Tuyên Quang: Tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công

Thứ sáu, 18/06/2021 14:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang được giao làm chủ đầu tư về tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kết quả cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, tính đến 31/5/2021 chưa đạt yêu cầu đề ra, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước; tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án khỏi công mới năm 2021, tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp còn chậm; nhiều công trình, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quyết toán; số vốn kế hoạch đầu tư năm 2020 kéo dài chuyển sang sử dụng trong năm 2021 chưa giải ngân còn lớn (đến 31/5/2021 giải ngân đạt 146,1/537,2 tỷ đồng, đạt 27,2%), việc thu hồi, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư của nhiều công trình, dự án còn chậm, đến nay số dư tạm ứng còn ở mức rất cao, nhất là số dư tạm ứng năm 2020 chuyển sang năm 2021...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phân công cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đúng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bảo đảm kết quả giải ngân đến 30/6/2021 đạt bằng mức bình quân chung của cả nước và kết thúc năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiếu 98% kế hoạch, trong đó:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân tích làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ, có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp không đủ năng lực, không tập trung nhân lực, thiết bị để thi công xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng; chỉ đạo, xử lý nghiêm theo quy định nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công yếu kém, thiếu trách nhiệm, nhất là đối với các công trình, dự án khởi công mới, các công trình, dự án chuyển tiếp.

Tập trung thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo các công trình dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2021 phải khởi công xây dựng trong đầu quý III/2021.

Chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi các khoản đã tạm ứng, nhất là các công trình, dự án có số dư tạm ứng cao, tạm ứng năm 2020 chuyển sang năm 2021 nhưng thu hồi chậm, kéo dài; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Tổng hợp đầy đủ, cụ thể về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian khởi công - hoàn thành, vốn đã bố trí đến 31/12/2020, kết quả giải ngân vốn năm 2021 (bao gồm thanh toán, tạm ứng) của các nhóm công trình: Công trình đã quyết toán còn thiếu vốn; công trình đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa trình hồ sơ quyết toán; công trình đã trình hồ sơ quyết toán nhưng chưa được phê duyệt quyết toán; tiến độ xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang và kế hoạch vốn năm 2021 của các công trình chuyển tiếp; tiến độ thực hiện công trình khởi công mới... Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 19/6/2021.

Tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm: Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn (Km14 QL2 Tuyên Quang- Hà Giang); Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang; Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới; đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án 02 tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô đấu nối với các tuyến QL37, QL2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Lào Cai - Nội Bài đảm bảo hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 10/2021; Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các công trình thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang... Quá trình triển khai thực hiện phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm chất lượng công trình, dự án.

Kho bạc Nhà nước định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chi tiết kết quả cấp phát, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện thanh toán khối lượng, thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực, chủ động kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch đầu tư công, và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xác định kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhất là giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là một nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Định kỳ ngày 15 và ngày 30 hằng tháng, các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, thủ trưởng các đơn vị của tỉnh được giao làm chủ đầu tư báo cáo đầy đủ, chi tiết tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Thưòng trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)