Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 30/09/2021 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến qua văn bản số 277/BDN ngày 30/8/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu tham mưu trình Chính phủ quan tâm, sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, làm cơ sở lập Quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4044/BXD-QHKT trả lời như sau:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 110/BC-BXD ngày 17/9/2021 về Báo cáo thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Đồ án trên làm cơ sở lập quy hoạch chung thành phố Thủy Nguyên theo quy định. Đồng thời sẽ phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện phân loại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4044/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)