Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII

Thứ bẩy, 27/12/2014 13:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3437/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng hạn chế mức thu phí bảo trì, sửa chữa thang máy đối với người dân”.

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật nhà ở, trong đó có quy định về bảo trì nhà ở. Theo đó, đối với nhà ở riêng lẻ và nhà chung cư một chủ sở hữu thì Luật quy định rõ chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình và việc bảo trì phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng (các Điều 86, Điều 89, Điều 90, Điều 91).

Đối với nhà chung cư nhiều chủ sở hữu thì Luật quy định các chủ sở hữu có trách nhiệm tự bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Bên cạnh đó, Luật cũng đã quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư nhằm bảo đảm cho việc sử dụng khoản kinh phí này đúng mục đích, công khai, minh bạch (các Điều 108, 109). Riêng đối với các khoản chi phí để thực hiện bảo trì nhà ở (trong đó có sửa chữa thang máy) thì Luật không quy định cụ thể mức chi phí mà quy định Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chi đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3437/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)