Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Thứ bẩy, 27/12/2014 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3436/BXD-QLN trả lời kiến nghị củathành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII về việc đề nghị chỉ đạo các địa phương rà soát danh sách các đối tượng đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và phân loại mức độ cần thiết của từng hộ để ra quyết định hỗ trợ như sau:

Ngày 03/3/2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1346/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, đối chiếu với số liệu đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, đồng thời giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra các số liệu này để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đặc biệt là các đối tượng mới bổ sung ngoài số lượng đã báo cáo Đoàn giám sát.

Ngày 08/5/2014, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 901/BXD-QLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng mà các địa phương đã báo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, đồng thời rà soát số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trong Đề án các địa phương đã phê duyệt báo cáo về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07/7/2014, Bộ Xây dựng tiếp tục có văn bản số 1535/BXD-QLN đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Xây dựng để rà soát, thẩm tra số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án của các địa phương.

Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì đến nay đã có 20 địa phương có báo cáo gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, thẩm tra để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng và đúng quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3436/BXD-QLN.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)