Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

Thứ năm, 20/02/2014 10:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 267/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng công trình; trách nhiệm của nhà thầu, chủ thầu nhằm khắc phục tiêu cực, thất thoát trong xây dựng; quy định rõ ràng tuổi thọ của mỗi loại công trình là bao nhiêu năm, ai là người chịu trách nhiệm khi tuổi thọ công trình thấp...”

Để tăng cường quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, trong đó chú trọng đặc biệt tới nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó quy định chất lượng công trình xây dựng phải được tiền kiểm ngay từ khâu phê duyệt dự án, phê duyệt các bước thiết kế; đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các công trình quy mô lớn có tác động gây ảnh hưởng tới an toàn của cộng đồng đều phải được cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định trước khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt. Đồng thời, phải được cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng xây dựng, trước khi chủ đầu tư nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Đi đôi với việc tăng cường công tác thẩm định các bước thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) còn quy định cụ thể trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, từ khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng, theo đó quy định nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình thực hiện và phải bồi thường khi công trình không bảo đảm chất lượng, gây thất thoát, lãng phí.

Về tuổi thọ công trình đã được quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật dô thị sô QCVN :03/2012/BXD, theo đó xác định tuổi thọ công trình là khả năng của công trình xây dựng đảm bảo các tính chất cơ lý và các tính chất khác được thiết lập trong thiết kế và đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường trong suốt thời gian khai thác vận hành. Trên cơ sở tuổi thọ công trình, tư vấn thiết kế tính toán kết cấu công trình và vật liệu sử dụng cho phù hợp, đồng thời lập quy trình bảo trì công trình để duy trì việc sử dụng công trình cho đến hết tuổi thọ đảm bảo an toàn. Nếu công trình không đảm bảo chất lượng đến hết tuổi thọ công trình, thì trách nhiệm có thể thuộc về nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và chủ đầu tư. Việc xác định trách nhiệm thuộc về ai là do các tổ chức tư vấn kiểm định thực hiện; nội dung này đã được quy định tại Luật Xây dựng (sửa đổi).

Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, đề nghị cử tri quan tâm nghiên cứu và góp ý để Ban soạn thảo xem xét hoàn thiện trước khi trình Quốc hội ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 267/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)