Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII

Thứ tư, 12/06/2013 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1123/BXD-PC trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc “Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực xây dựng vì có nhiều nội dung hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi văn bản mới nhưng Nghị định cũ vẫn còn hiệu lực; các quy định này có nhiều điểm chồng chéo và mâu thuẫn với nhau, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình áp dụng vào thực tiễn, như: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã có nội dung quy định về cấp phép. Sau khi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP, đã có hiệu lực, nhưng Nghị định 12/2009/NĐ-CP chưa bãi bỏ. Vì vậy, riêng lĩnh vực cấp phép đã có 02 Nghị định hướng dẫn”.

1. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng được thực hiện thường xuyên. Kết quả kiểm tra, rà roát văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở quan trọng để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật được Bộ Xây dựng công bố kịp thời.

3. Đối với những quy định đang tồn tại ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Bộ Xây dựng đang tiến hành hợp nhất văn bản và sẽ đăng văn bản hợp nhất trên Công báo và trang thông tin điện tử theo đúng quy định để thuận tiện cho việc tra cứu và sử dụng.

4. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng đã thay thế những nội dung về giấy phép xây dựng tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Do vậy, những nội dung về giấy phép xây dựng tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP không còn hiệu lực mà được thống nhất thực hiện theo 01 Nghị định (Nghị định số 64/2012/NĐ-CP). Ngoài ra, Nghị định số 64/2012/NĐ-CP chỉ thay thế những nội dung về giấy phép xây dựng, không thay thế những nội dung khác trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, nên Nghị định 12/2009/NĐ-CP chưa bị bãi bỏ và vẫn còn hiệu lực một phần.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1123/BXD-PC.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)