Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri các tỉnh: An Giang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nam, Cần Thơ về “Tăng cường công tác giám sát thực hiện hợp đồng xây dựng”

Thứ tư, 12/06/2013 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1115/BXD-KTXD trả lời ý kiến cử tri các tỉnh: An Giang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nam, Cần Thơ về “Tăng cường công tác giám sát thực hiện hợp đồng xây dựng”.

Sau khi Nghị định số 48/2010/NĐ- CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được ban hành, Bộ Xây dựng đã:

Tổ chức phổ biến các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan. Qua đó hướng dẫn các địa phương, đặc biệt là quyền và trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng nhằm đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng công trình xây dựng.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện các quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng nhằm phát hiện những bất cập, tồn tại. Trên cơ sở kiểm tra và thanh tra, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện trình Chính phủ sửa đối, bổ sung các quy định về hợp đồng xây dựng cho phù hợp với thực tiễn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1115/BXD-KTXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)