Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 19/07/2013 10:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn1476/BXD-PTĐT trả kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng không gia hạn kéo dài thời gian cho dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư (hết hạn vào năm 2013). Vì dự án này đã kéo dài thời gian trên 20 năm, việc bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn tất gây rất nhiều khó khăn, bức xúc cho đời sống người dân trong khu vực”.

1.Về tính pháp lý:
Dự án trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 1996 (Quyết định số 344/TTg ngày 27/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu) với quy mô diện tích là 99,72 ha và đã được giao đất để thực hiện dự án (Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 30/11/1996).
Năm 2009, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án của Khu trung tâm Chí Linh và thời gian thực hiện đến hết 2013 (Quyết định số 1106/QĐ-BXD ngày 26/11/2009), quy mô dự án không đổi so với Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 27/5/1996.

2. Tình hình thực hiện
Trong thời gian qua, doanh nghiệp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố Vũng Tàu. Cụ thể như: Đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, công trình trên diện tích 70,75ha đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, các cụm chung cư đã đi vào sử dụng, xây dựng khu tái định cư tại chỗ cho các hộ thuộc diện phải giải tỏa của dự án; đang triển khai xây dựng các công trình nhà ở chung cư theo đúng tiến độ của dự án.

3. Khó khăn vướng mắc:
Hiện nay, diện tích chưa giải phóng mặt bằng: 23,65 ha (3,91 ha đã thực hiện kiểm đếm; 19,74 ha chưa thực hiện kiểm đếm). Từ năm 2003 (khi Luật Đất đai và Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành) đến nay, việc bồi thường gần như không thực hiện được do người dân trong vùng giải tỏa chưa chấp thuận đơn giá đền bù, mặc dù doanh nghiệp đã sẵn sàng đồng ý về các khoản tài chính cho dự án. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ của dự án.

Ngày 24/5/2013 Tổng công ty DIC đã có Tờ trình 07/TTr-DIC Cporp-HĐQT ngày 24/5/2013 về việc báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu và kiến nghị điều chỉnh Dự án.

4. Về nội dung cử tri yêu cầu trả lời:
Dự án đô thị Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu được thực hiện từ năm 1996, đến nay Tổng công ty DIC vẫn đang tiến hành triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo Dự án được duyệt. Tuy nhiên, dự án gặp phải khó khăn trong quá trình triển khai là việc chưa giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại là 23,65ha.

Về việc gia hạn kéo dài thời gian cho dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2013 vì nguyên nhân do chậm tiến độ là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc này, thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp với Tổng công ty DIC để tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định. Trường hợp giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại có khó khăn mang tính phức tạp và nổi cộm, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có báo cáo chính thức đến cấp có thẩm quyền xin điều chỉnh dự án cho phù hợp, Bộ Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1476/BXD-PTĐT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)