Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thứ tư, 19/06/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3589/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Incorp Việt Nam về việc xác định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tại Mục 2 Chương IV. Trong đó, về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 62, Điều 66, Điều 67.

Pháp luật về kinh doanh bất động sản không quy định hình thức sử dụng, tuyển dụng người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản với cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3589/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)