Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch

Thứ hai, 03/06/2024 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3311/BXD-HĐXD gửi Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn Quảng Nam về việc hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch.

Theo đó, mục 2 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng: “Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng lĩnh vực chuyên môn của các đồ án quy hoạch xây dựng”. Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế quy hoạch bộ môn tương ứng với chuyên ngành, chuyên môn đào tạo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 67, mục 2 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng không chia nhỏ theo từng bộ môn chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Do đó, không có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch riêng cho từng bộ môn chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng tại mục 3.2, 3.6 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng được làm chủ trì thiết kế thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề tương ứng với các bộ môn chuyên ngành của đồ án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3311/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)