Hướng dẫn chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ hai, 03/06/2024 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 997/SXD-VP ngày 13/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để mua sắm tài sản phục vụ công tác sát hạch.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3310/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng quy định: “Cơ quan/tổ chức thực hiện tổ chức công tác sát hạch có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế thu, chi để quản lý, sử dụng chi phí sát hạch tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả hoạt động của công tác sát hạch, đúng theo quy định của pháp luật. ”

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền tổ chức sát hạch căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng chi phí sát hạch của đơn vị để cân đối, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác sát hạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3310/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)