Hướng dẫn làm rõ hao phí bộ răng cào trong định mức công tác cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt

Thứ ba, 04/06/2024 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3343/BXD-KTXD gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội hướng dẫn làm rõ hao phí bộ răng cào trong định mức Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt.

Theo đó, định mức dự toán công tác cào bóc mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000 (mã hiệu AA.22500) ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành cào bóc 100m2 mặt đường bê tông Asphalt. Theo đó, hao phí răng cào là bộ răng cào của máy cào bóc Wirtgen C1000.

Trường hợp định mức dự toán được ban hành chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình, chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán như quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3343/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)