Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Thứ hai, 03/06/2024 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3309/BXD-HĐXD gửi Phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã AYUN PA tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Việc điều chỉnh dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đối với trường hợp điều chỉnh như đã nêu tại Công văn số 118/CV-QLĐTT ngày 17/4/2024 của Phòng Quản lý đô thị - UBND thị xã AYUN PA tỉnh Gia Lai: “thay đổi độ dốc san nền từ 2% lên 5%, chiều sâu chôn móng, điều chỉnh cắt giảm cổ móng sai khác so với hồ sơ thiết kế xây dựng ban đầu đã được UBND cấp huyện phê duyệt”, đề nghị căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3309/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)