Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng

Thứ năm, 25/04/2024 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15/CV-XLCN ngày 29/03/2024 của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định về việc hướng dẫn cách tính điều chỉnh giá hợp đồng công trình xây lắp.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1773/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng số 511/2018/HĐXD ký kết ngày 05/12/2018 giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD thì:

- Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với mức tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh đơn giá trong trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thực hiện theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1773/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)