Hướng dẫn tạm ứng hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 06/12/2022 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5524/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên và Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Hưng Yên hướng dẫn tạm ứng hợp đồng, điều chỉnh giá đối với giá trị phần khối lượng công việc đăng ký tạm ứng hợp đồng theo thời điểm tạm ứng.

Theo đó, việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 2528/SGTVT-VP và số 1108/BQLDA-KHKT, hợp đồng số 156/2021/HĐTC-TCXD là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sau khi điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm tạm ứng không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; đối với phần giá trị hợp đồng được điều chỉnh giá, thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Việc tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã ký và đang thực hiện trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định này


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5524/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)