Hướng dẫn áp dụng giá thuê mua nhà ở xã hội

Thứ hai, 05/12/2022 18:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5519/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn áp dụng giá thuê mua nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận thì năm 2011, UBND tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà chung cư xã hội thuộc sở hữu nhà nước (C5 Tôn Đản). Năm 2014, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định phê duyệt giá thuê mua căn hộ chung cư nêu trên (Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014). UBND Tỉnh cũng đã thực hiện ký kết hợp đồng cho 53 đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội tại chung cư này. Đến nay, có một số hộ dân có nhu cầu được thuê mua căn hộ nhà chung cư nêu trên. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn áp dụng giá thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp nhà xã hội đã được đưa vào sử dụng.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

a) Tại Điều 45 của Luật Nhà ở 2005 và Điều 53 của Luật Nhà ở 2014 đều có quy định nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, cho thuê mua.

Khoản 4 Điều 81 của Luật Nhà ở 2014 và khoản 2 Điều 43 Nghị định 99/2015/NĐ-CP có quy định trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước có nhu cầu bán nhà ở xã hội để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác thì phải lập đề án bán nhà ở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

b) Về xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước:

Tại Luật Nhà ở 2005 và Luật Nhà ở 2014 đều đã có các quy định về nguyên tắc xác định giá thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

Điều 56 Luật Nhà ở 2005 quy định: Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn để tiếp tục đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội; bù đắp các chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian cho thuê hoặc thuê mua.

Điều 60 Luật Nhà ở 2014 quy định: Trường hợp cho thuê mua nhà ở thì giá thuê mua được tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê mua.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và nay thay thế bằng Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, tại các Thông tư này đã quy định cụ thể về nguyên tắc, công thức xác định giá thuê mua nhà ở và không có quy định về việc phải xác định lại giá thuê mua nhà ở đối với trường hợp đã đưa nhà ở vào sử dụng.

Về thẩm quyền ban hành giá thuê mua nhà ở xã hội: Điều 56 Luật Nhà ở 2005, Điều 60 Luật Nhà ở 2014 đều quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận đối chiếu các nguyên tắc xác định giá bán nhà ở xã hội theo các quy định nêu trên để bảo đảm áp dụng giá cho thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5519-BXD-QLN_05122022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5519/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)