Hướng dẫn Ban quản trị nhà chung cư CT2-105 Văn Khê thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ hai, 05/12/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5504/BXD-QLN gửi Ban quản trị nhà chung cư CT2-105 Văn Khê hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, tại điểm b khoản 3 Điều 26 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng thì trường hợp bầu thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban quản trị thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến của các đại diện chủ sở hữu căn hộ; nếu được tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được đề xuất được công nhận là thành viên Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không có đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà để bầu người thay thế.

Do vậy, đề nghị Ban quản trị nhà chung cư CT2-105 Văn Khê đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5504-BXD-QLN_05122022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5504/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)