Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột

Thứ tư, 21/09/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4258/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, Quy hoạch sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030.

Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014. Thực hiện công tác rà soát quy hoạch theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại Văn bản số 1285/TTg-CN ngày 04/10/2021.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, các quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (Điều 5 về nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị). Việc điều chỉnh tổng thể hoặc cục bộ Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột phải được thực hiện theo trình tự, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, trên cơ sở rà soát quy hoạch (Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị), đáp ứng các điều kiện điều chỉnh quy hoạch (05 trường hợp quy định tại Điều 47), yêu cầu đối với việc điều chỉnh quy hoạch (khoản 2 Điều 48), căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh (khoản 4 Điều 46) và các quy định có liên quan.

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh xác định quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng; mô hình, định hướng phát triển không gian, các khu chức năng cấp đô thị (khoản 1 Điều 26); quy hoạch phân khu phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung (khoản 8 Điều 3), quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết (khoản 4 Điều 29). Trường hợp hình thành các khu vực phát triển đô thị như việc điều chỉnh mở rộng khu đô thị tại phường Thành Nhất, hình thành dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị như Trung tâm giáo dục - đào tạo tại phường Tân Hòa, chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại khu vực đô thị hiện hữu, thành phố Buôn Ma Thuột phải trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, định hướng tại Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa Quy hoạch chung, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết theo quy định. Các dự án đầu tư xây dựng phải được hình thành và xác định cụ thể trong quy hoạch phân khu đô thị, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột được phê duyệt (bao gồm cả yêu cầu phù hợp về phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4258-BXD-QHKT_21092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4258/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)