Áp dụng chỉ số giá xây dựng để xác định suất vốn đầu tư xây dựng và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá

Thứ hai, 19/09/2022 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4191/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.

Phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BXD được hướng dẫn tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp chỉ số giá xây dựng năm 2021 theo năm gốc cũ (khác năm gốc 2020) chưa được công bố, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt có thể thu thập dữ liệu để tính toán chỉ số giá xây dựng năm 2021 với năm gốc cũ của các tập chỉ số giá địa phương đã công bố theo phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng địa phương đã sử dụng để tính toán, công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn để tham khảo, vận dụng trong quá trình tính toán, quy đổi.

Ngày 13/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt có thể tham khảo trong quá trình xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4191-BXD-KTXD_19092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4191/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)