Hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ sáu, 12/08/2022 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3133/BXD-QLN gửi Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long  hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Pháp luật về kinh doanh bất động sản đã có các quy định về nguyên tắc, phạm vi, điều kiện kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải tuân thủ nguyên tắc kinh doanh bất động sản của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; trong đó, tại khoản 4 Điều 4 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ điều kiện và hình thức kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020), khoản 3 Điều 11 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 4 của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, hình thức, đối tượng, phạm vi hoạt động đầu tư, năng lực, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định trong pháp luật về đầu tư; liên quan đến các nội này đề nghị Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long gửi lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn trả lời theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3133-BXD-QLN_11082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3133/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)