Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux

Thứ hai, 10/02/2020 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 455/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux tại thửa đất 162, tờ bản đồ số 18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là “Dự án”). 

Theo nội dung văn bản số 14/2020/TD-TT ngày 14/01/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương: Công trình Khách sạn Lux được thực hiện trên khu đất có diện tích 1.500m2, công trình có quy mô 141 phòng khách sạn, cao 25 tầng nổi và 01 tầng hầm, mật độ xây dựng khối đế 55%, tổng diện tích sàn xây dựng 17.328m2, hệ số sử dụng đất 10,2 lần, tổng chiều cao công trình là 88,2m, tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Căn cứ Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công trình là công trình dân dụng, cấp I. 

Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Để tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình trao đổi, làm việc, rút ngắn thời gian hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng của Dự án; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux tại thửa đất 162, tờ bản đồ số 18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương cần liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để được xem xét hồ sơ của Dự án và kiểm tra đảm bảo bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng xác nhận với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để làm cơ sở thực hiện việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn  455/BXD-HĐXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_445-BXD-HĐXD_10022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)