Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam

Thứ hai, 10/02/2020 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15-S5/20, ngày 15/01/2020 của Công ty Samsung Electronics Việt Nam về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội, xây dựng lại lô B1-CC3 khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 437/BXD-KHCN (10/02/2020) trả lời như sau:

Ngày 13/01/2020, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 126/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Công ty Samsung Electronics Việt Nam về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội tại vị trí trục (5-6; G-H) và trục (10-11; G-H). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Samsung Electronics Việt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 126/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 437/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_437-BXD-KHCN_10022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)