Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Tổng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam

Thứ hai, 20/01/2020 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 193/CV-CTX-BĐT, ngày 16/12/2019 của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà hỗn hợp Constrexim, xây dựng tại lô đất ký hiệu A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 270/BXD-KHCN (20/1/2020) trả lời như sau:

Ngày 25/01/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 229/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Tổng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 05 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình tại vị trí trục (P2-P3; U13) Tòa 1, trục (U7-F3) Tòa 2, (X3-X5; Y1-Y4) Tòa 3, trục (X17-X19, Y3) Tòa 4, trục (X33-X36, Y18-Y20) Tòa 5 và chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 05 thang máy chữa cháy không bố trí khoang đệm tại các vị trí trục (P3-P4; V1-V2) Tòa 1, trục (U6-U7; F4)Tòa 2, (X4-X6; Y4-Y7) Tòa 3, trục (X21-X23, Y3) Tòa 4, trục (X29-X33, Y18) Tòa 5 đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để: (1) thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 05 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1; (2) thay thế quy định tại Mục 5.14 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 05 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 229/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 270/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_270-BXD-KHCN_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)