Hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 16/01/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 197/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng trọn gói thì giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Theo đó, hợp đồng trọn gói được điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế) và trường hợp bất khả kháng.

Khi xác định các thay đổi, điều chỉnh so với hợp đồng đã ký kết phải căn cứ vào hồ sơ hợp đồng (Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các liệu có liên quan). Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư căn cứ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng đã ký kết và thực tế triển khai để xác định các trường hợp nêu tại văn bản số 4583/STC-TT có phải là thay đổi, điều chỉnh hợp đồng hay không.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 197/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_197-BXD-KTXD_160102020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)