Hướng dẫn Công ty Cổ phần cơ điện Dầu khí Việt Nam giải quyết một số vấn đề trong hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 10/12/2012 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Cổ phần cơ điện Dầu khí Việt Nam giải quyết một số vấn đề trong hợp đồng xây dựng.

Nếu dự án được đề cập trong văn bản là dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thì đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, khi khối lượng thực tế phát sinh lớn hơn 20% khối lượng trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước thì trong trường hợp này hai bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá mới theo các nguyên tắc đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Sau khi chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất được đơn giá mới cho khối lượng công việc phát sinh, các bên sử dụng đơn giá này và khối lượng phát sinh được tư vấn quản lý dự án xác nhận để lập dự toán bổ sung khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng để thanh, quyết toán hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 248/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 248 BXD-KTXD 06-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)