Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán công trình đối với Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm, 03/01/2013 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 276/BXD-KTXD gửi Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh về chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán công trình.

Theo quy định của Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước và thiết kế một bước. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định. Việc thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao thẩm tra thiết kế, dự toán công trình thì chi phí thẩm tra được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Trường hợp Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh được phép thẩm tra thiết kế, dự toán công trình sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách thì việc thẩm tra thực hiện theo quy định của Nhà nước về điều kiện năng lực và hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh lập dự toán chi tiêu hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính để sử dụng nguồn kinh phí này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 276/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 276 BXD-KTXD 28-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)