Hướng dẫn Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 4 áp dụng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Thứ ba, 08/01/2013 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 4 áp dụng Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Đối với các hợp đồng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 48/2010/NND-CP, thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 39 của Nghị định số 48/2010/NND-CP. Theo quy định điểm c, khoản 1, Điều 27 của Nghị định số 48/2010/NND-CP, khi chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì nhà thầu có quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 02/BXD-KTXD.

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 02 BXD-KTXD 07-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)