Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tính chi phí lập quy hoạch xây dựng

Thứ ba, 08/01/2013 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tính chi phí lập quy hoạch xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng, đối với một số công tác quy hoạch có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng (≤) quy mô quy định trong định mức, thì được áp dụng định mức theo mức tối thiểu quy định tại Thông tư để đảm bảo mức chi phí cần thiết để hoàn thành công việc.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 01/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 01 BXD-KTXD 05-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)