Phân chia và quản lý kinh phí bảo trì 2% để bảo trì các phần sở hữu, sử dụng chung trong tòa nhà chung cư hỗn hợp của Tập đoàn Vingroup-Công ty CP

Thứ sáu, 07/12/2012 21:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 90/BXD-QLN gửi Tập đoàn Vingroup-Công ty CP về việc phân chia và quản lý kinh phí bảo trì 2% để bảo trì các phần sở hữu, sử dụng chung trong tòa nhà chung cư hỗn hợp như sau:

Theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu nhà chung cư phải có nghĩa vụ đóng phí bảo trì 2% giá bán căn hộ để bảo trì phần sở hữu chung trong tòa nhà chung cư.

Trường hợp trong tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có phân chia thành các khu chức năng để vận hành độc lập, riêng biệt với nhau như khu căn hộ, khu thương mại, văn phòng; mỗi khu chức năng đều có hệ thống thang máy, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, điều hòa, thông gió, hút khói, vệ sinh, camera, bãi đỗ xe máy ... riêng và trong tòa nhà này có phân chia thành 3 phần sở hữu, sử dụng chung, gồm: sở hữu, sử dụng chung của khu căn hộ (thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ mà không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của các chủ sở hữu diện tích thương mại, văn phòng); sở hữu, sử dụng chung của khu thương mại, văn phòng (thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của các chủ sở hữu diện tích thương mại, văn phòng mà không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của các chủ sở hữu căn hộ) và sở hữu chung của cả tòa nhà (thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của tất cả các chủ sở hữu, bao gồm các chủ sở hữu căn hộ, các chủ sở hữu diện tích thương mại, văn phòng) như nêu trong công văn số 439/2012/CV-Vingroup-PC thì chủ đầu tư có thể thỏa thuận với các cá nhân, tổ chức mua căn hộ, diện tích thương mại, văn phòng về việc phân chia tỷ lệ đóng góp và cơ chế quản lý kinh phí bảo trì 2% thành 3 khoản mục để thực hiện bảo trì cho 3 phần sở hữu, sử dụng chung như nêu tại công văn của công ty. Tuy nhiên, việc phân chia và quản lý khoản kinh phí bảo trì này phải được thỏa thuận cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch giữa chủ đầu tư, các chủ sở hữu trong tòa nhà hỗn hợp này và đúng quy định của pháp luật về nhà ở.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 90/BXD-QLN.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 90 BXD-QLN 05-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)