Hướng dẫn Liên danh Meinhardt International Pte Ltd & Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Việt (MI&VJEC) áp dụng tỷ giá ngoại tệ cố định trong thời gian thực hiện hợp đồng

Thứ năm, 06/12/2012 21:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 247/BXD-KTXD hướng dẫn Liên danh Meinhardt International Pte Ltd & Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Việt (MI&VJEC) áp dụng tỷ giá ngoại tệ cố định trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng đã ký giữa các bên, có hiệu lực, phù hợp với các quy định của pháp luật (kể cả pháp luật về ngoại hối), phù hợp với Thỏa thuận vay vốn là căn cứ pháp lý để bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên có liên quan có nghĩa vụ tuân thủ, thực hiện. Trường hợp nêu tại văn bản số DC/L7116/xv, nếu trong hợp đồng xây lắp EX-10 số 30/VIDIFI-NAMKWANG (ký kết giữa Tổng công ty phát triển Hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI.,JSC) và Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng NamKwang ngày 29/07/2009) đã thỏa thuận, đối với ngoại tệ (USD) sẽ áp dụng tỷ giá cố định theo tỷ giá trao đổi cố định được Quỹ EDCF công bố; thì về nguyên tắc tỷ giá ngoại tệ cố định được Quỹ EDCF công bố sẽ được áp dụng cho toàn bộ hợp đồng xây lắp EX-10 (cả phần giá trị của hợp đồng cũng như phần điều chỉnh giá của hợp đồng), trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 247/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong vn 247 BXD-KTXD 04-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)