Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng

Thứ tư, 15/05/2024 18:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 442/QĐ-BXD về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Trần Hoài Anh - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Tổ biên tập

1. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Phan Vũ Anh - Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Đinh Xuân Quảng - Chuyên viên Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Huyên - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Đào Văn Phương - Phó trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Thân Thế Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hải Nam - Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Dương Mạnh Hùng - Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Thế Công - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Thành viên;

13. Ông Phạm Phú Tình - Trưởng bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép - Gạch đá, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giảng viên Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 442/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)