Tổ chức khóa tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Thứ ba, 07/11/2023 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5093/BXD-KHCN về việc tổ chức khóa tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 về việc biên soạn một số tiêu chuẩn cốt lõi về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, Bộ Xây dựng đã giao các cơ quan chuyên môn biên soạn dự thảo và được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố. Nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức chuyên môn và tiếp cận đối với các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu này cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên, kỹ sư, các nhà quản lý trong lĩnh vực xây dựng, Hội Bê tông dự kiến tổ chức khóa “Tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép” vào tháng 11/2023.

Bộ Xây dựng gửi tới các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để biết, quan tâm, tìm hiểu và có thể cử người tham gia khóa tập huấn.

Kế hoạch, nội dung và các thông tin liên quan khóa tập huấn nêu tại Thông báo số 32/TB-BTVN ngày 16/10/2023 của Hội Bê tông Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5093-BXD-KHCN_07112023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5093/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)