Công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV

Thứ hai, 11/09/2023 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/9/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 956/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại IV.

Theo Quyết định, công nhận 09 khu vực dự kiến thành lập các phường trực thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại IV, bao gồm:

1. Thị trấn Bích Động;

2. Thị trấn Nếnh;

3. Xã Hồng Thái;

4. Xã Tăng Tiến;

5. Xã Quảng Minh;

6. Xã Ninh Sơn;

7. Xã Vân Trung;

8. Xã Quang Châu;

9. Xã Tự Lạn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 956/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)